מדוע אנחנו חולים?

ראשית אפתח בנקודה למחשבה: עובדה היא שאורך חיי כל תא בגוף האדם הוא מוגבל ותאי הגוף מתחלפים (מתים ונוצרים חדשים במקומם) בממוצע כל 11 חודשים. אם כך, מחלה צריכה להתקיים בגוף לכל היותר בפרק זמן זה ולא יותר ובטח שלא להחמיר. לדוגמא כיב קיבה, פצע בתאי הקיבה, לאחר תקופה שתאי הקיבה מתים ומופרשים מהגוף ותאים […]